AM RASFOIT PENTRU DV., emisiune TV

Dali clarvăzătorul

 

 

                Salvador Dali a fost una dintre cele dou㠓imensități” ale artei secolului douăzeci, care este, încă, vrând-nevrând, al nostru – cealaltă fiind, zic eu, Pablo Picasso, tot un spaniol.

Picasso picta într-un mod nemaivăzut, cu o linie cum nimeni nu și-a putut imagina până la el, subiecte adesea clasice, știute de mult, din mitologie. În aceeași epocă și exact invers,  Dali picta într-un mod aparent academic, cu mâna, parcă, a lui Rafael sau Ingres, dar cu fantezia lui Hieronymus Bosch, subiecte pe care numai paranoia sa de dimensiuni cosmice ar fi putut să le inventeze: girafe în flăcări, ceasornice lichefiate, un crucifix nuclear…

Formula asta e vizibilă, sesizabilă și în romanul lui, căci Dali a comis și proză, una la fel de provocatoare ca și tablourile sale. Chipuri ascunse (1) este, însă, singurul său roman, pus pe hârtie în 1943, în doar patru luni, după cum afirmau apropiații săi. În prefață, el explică și motivul pentru care a simțit nevoia acestei cărți: printre altele, pentru că dacă n-ar fi scris-o el, ar fi scris-o altcineva în locul său – și ar fi făcut-o prost. Putem să-l considerăm un geniu al picturii universale sau un clown ahtiat de celebritate și scandal, dar trebuie să admitem că Dali a reușit performanța de a fi grandoman fără a deveni ridicol sau odios. Și, citindu-i romanul, să acceptăm că, în orice caz, acesta nu e de lepădat, iar plicticos nu e nici o clipă. 

Formula, rețeta “conținut inedit, adesea șocant de nou, într-o prezentare clasicizantă, consacrată, ba chiar vetust㔠e de-a dreptul ostentativă în cartea lui, care începe într-un mod foarte academic, foarte “franțuzesc” …foarte “secolul al XVIII-lea”. Scriitura amintește de Legături primejdioase și de Mânăstirea din Parma, dar faptele povestite se petrec în Franța, nordul Africii și Statele Unite, în anii 1934-1943, sub amenințarea permanentă a hitlerismului și comunismului. Și apoi, în plin război mondial. 

Personajele de prim plan fac parte dintr-o societate selectă, aristocrați, politicieni, aviatori, ziariști. Fundalul îl constituie manifestațiile soldate cu grămezi de morți pe străzile Parisului, care au precedat venirea la putere a Frontului Popular și apoi, ocuparea orașului de către armata lui Hitler, rezistența și emigrația.

 

Velotaxiuri. Paris, 1944  

 

Pe acest fundal, o poveste de dragoste imposibilă, à la Tristan și Isolda, între un conte Grandsaille și o Solange de Cléda, de viță nobilă și ea, fără îndoială, două ființe care se doresc nebunește, dar pe care, timp de ani de zile, caracterul, conveniențele, propriul lor cod comportamental  (și în cele din urmă, războiul) le împiedică să-și împlinească dragostea. E partea cea mai eterică, dar și cea mai neconvingătoare, a cărții.

Scriitorul Dali e un amestec de influențe nu întrutotul asimilate, s-ar zice. Acolo unde descrie atmosferă și personaje la modul realist-tradițional, dă mici bijuterii de

stil, aparținând unui adevărat cunoscător. Când vrea să construiască, în manieră wagneriană, imposibilul (lucru care, de altfel, i-a reușit în pictură), imposibilul, adic㠓identificarea transcendentă cu obiectul” dorinței, cum spune el însuși, lucrurile încep să meargă mai anevoios.

            Sigur, Dali nici măcar nu e primul autor căruia i se întâmplă ca personajele “negative” să-i reușească foarte bine, să fie realizate, consistente, “zemoase” – în vreme ce personajele “pozitive” să fie palide și inconsistente. Numai că, la Dali, problema nu se pune în termenii aceștia: nici vorbă de pozitiv-negativ, bine-rău. Cel mult, de personaje care au stil și altele care nu au așa ceva. Termenul “suprarealism” se potrivește picturii sale care și-a propus s㠓fotografieze” visul, irealul, imaginarul. Romanul acesta, însă, e impregnat de altceva: de estetism, deci nu de atitudinea celui care crede că unu plus unu fac trei, ci de a omului care știe că unu plus unu fac doi, dar chestia asta îl scoate din sărite.  Ceva asemănător simțea, la urma urmei, și Oscar Wilde.

            Dar să ne întoarcem la text… Plăcerea lecturii rezidă în pagini ca aceasta, unde Dali descrie – sau, mai degrabă, deseneaz㠖 personajele așezate în jurul unei mese:

            Și tot astfel, nasul drept al vicontelui d'Angerville, care aspira la un dandysm anglo-saxon, se putea umfla dintr-o dată, transformându-se în nasul în formă de pară, savuros de galic, al bunicului său, care putea la rându-i să se micșoreze devenind cel al unei marmote, acoperit cu blană și murdar de țărână, pierdut în infernala hrubă a originilor sale atavice.

             La fel ca în faimoasa serie de monștri desenați de Leonardo, se putea observa aici fiecare din chipurile invitaților, înghițite în ferocele angrenaje ale anamorfozei, răsucindu-se, curbându-se, lărgindu-se, lungindu-se, transformându-și buzele în bot și îngustându-și maxilarele, comprimându-și țeasta și turtindu-și nasul, făcând să se ivească cele mai îndepărtate vestigii heraldice și totemice ale propriei lor animalități. Nimeni nu putea scăpa acestei inchiziții optice, subtile și crud revelatoare, capabile, datorită imperceptibilei torturi a constrângerii, să capteze în mijlocul celor mai distinse și mai autentic aristocratice aparențe mărturisirea unor rictusuri degradante și a unor strâmbături inavuabile. Era ca și cum s-ar vedea, într-o brutală și demonică străfulgerare, colții strălucitori ai unui șacal sclipind pe chipul divin al unui înger, sau ochiul stupid al unui cimpanzeu lucind sălbatic pe deasupra trăsăturilor senine ale unui filozof.

            Splendid pasaj! Dar ceea ce pare cu adevărat uluitor, acum, la șase decenii de la publicarea cărții și la o sută de ani de la nașterea autorului, este că Dali a anticipat cu aproape doi ani sfârșitul lui Hitler, pe care l-a descris vizionar, într-un mod de o exactitate superioară, mai presus de amănunte. A fost, probabil, singurul om din vremea aceea care l-a intuit pe dictator. Și de asemenea, unul dintre foarte puținii care știau, în zilele când Londra era la un pas de a dispărea de pe hartă sub loviturile rachetelor nemțești, că Germania va pierde războiul. 

Cartea lui Dali trebuie citită. Și e și bine tradusă. De Ileana Cantuniari.

 1 Editura Humanitas, București, 2004