Arghezi si reaparitia editurii Minerva - fara el

Tudor Arghezi față cu Lenin și Hitler

„Virajele” unei biografii de pamfletar cenzurat

 

Volumele 40, 41 și 42 din seria de Scrieri publicată de editura Minerva grupează și vor grupa, în cea mai mare parte, articolele de gazetă ale lui Tudor Arghezi care au fost omise din cuprinsul celor apărute până în 1989. Cu alte cuvinte, este vorba de articole cenzurate. Cele din volumul 41, recent apărut, poartă titlul Tablete de cronicar III și datează din anii 1933-1942.

            Pusă într-o ordine meticuloasă chiar de către poet la începutul anilor ’60, materia ediției de opere presupus complete a fost, de fapt, descompletată într-un mod cât se poate de semnificativ – și aceasta, cu acordul resemnat al autorului însuși, care, la cei peste 80 de ani ai săi, nu mai avea, probabil, energia să se bată pentru toate scrierile sale. Că, însă, n-a intenționat să lase deoparte nici una dintre ele, e destul de limpede, judecând după însemnările făcute pe marginea textelor eliminate: „pentru mai târziu”, „când se va putea”, „după moartea mea” – opinează dl Traian Radu, coordonator al ediției, alături de dna Mitzura Arghezi.

            Mulțimea impunătoare a articolelor politice ale marelui artist, răspândite prin publicații durabile sau efemere, lasă să se întrevadă câteva constante, printre care aderența sa adesea afirmată la social-democrație, un anticomunism virulent derivat din rusofobie și simpatiile sale monarhiste, ori, la un moment dat, legionare.

           

În eseul Însemnări rusești din nr. 8-9/1941 al Revistei Fundațiilor Regale, el scrie:

Neamul acesta, pe care îl cunosc în străinătate, în exemplarele lui princeps, poate să fie internațional și naționalist, și șovin în același timp, pravoslavnic bigot și ateu, de-a valma… Lucrurile ce se bat cap în cap își împletesc coarnele într-o logică înspăimântătoare. Diametralele opuse duc la unicul oblic și la sinteza neagră.

            Sau, în același eseu, prin gura unui personaj:

Ce mă înfricoșează la ei e inaptitudinea lor la dragostea de oameni, pe care îi disprețuiesc, facultatea lor rece de nimicire și devastare, uscăciunea de suflet. Le lipsește un organ pe undeva, care definește omul, și această absență a unui esențial enigmatic le dă o tenacitate fioroasă. Rîvna lui Ulianov e să stăpînească poate că mai puțin Împărăția decît fracțiunile celelalte revoluționare, ca să le anihileze.

Aceasta, după ce, cu ani înainte, descrisese astfel revoluția comunistă:

O dictatură, care, departe de a fi a proletariatului, este a unui singur om cu un pumn de oameni, își asasinează zilnic partizanii, cu o sete de sînge a fricii zilnic amplificată și ocupă mai mult de jumătatea Europei și a treia parte aproape din continentul asiatic într-un bloc compact, imposibil de știrbit și dezagregat decît tot prin război și revoluție (articolul Un nou temperament, în Bilete de papagal nr. 16/1937, nesemnat).

 

Aversiunea sa organică față de arbitrariul și dezordinea absolute, pe care le vedea întruchipate în giganticul imperiu vecin – dar și, într-un mod, ce-i drept, puțin diferit, de eternele metehne balcanice ale vieții social-politice românești, pe care le-a atacat cu aceeași violenț㠖 l-au determinat, probabil, să admire, cu invidie nostalgică, ordinea și civilizația occidentale, ale căror superlative i s-a părut dintotdeauna că s-ar afla în Germania. Acesta pare să fie motivul cel mai plauzibil pentru care a salutat cu entuziasm venirea la putere a lui Hitler:

Am urmărit din București vocea noului cancelar german și uralele celor douăzeci de mii de ascultători. Ce poate ieși din acest fier și din această piatră, adunate să dea o ineluctabilă sentință beznei comuniste, a căreia sentință a fost categoric declarată, n-ar putea spune nici bărbăția luptătorului hotărît, nici lașitatea omului politic, corcit între șovăire și îndoială.

...  

            Trăim o epocă a cîrpei, în vreme ce alte popoare retrăiesc epoca bronzului masiv; cîrpă moale, slabă, cîlț. Contagiunea manifestîndu-se însă de la popor la popor, se speră că începutul hitlerist al Germaniei va introduce în aerul moleșit al continentului mirosul aspru al răcoarei alpine, care va putea ajunge pînă la noi, ca să ne scape de lingori.

...

            Vocea domnului Hitler a sunat altfel decît toate vocile din paisprezece ani de pînă acum.

(articolul Hitlerismul, în Progresul social nr. 2/20 februarie 1933)

           

Despre Moța și Marin, cei doi legionari morți în războiul civil din Spania:

Îmi face plăcere că știți și dumneavoastră pe dinafară versurile mele, ca Vasile Marin, însă nu se putea cita numele dumneavoastră, care abia se face cunoscut printr-o scrisoare, numai pe temeiul acestui merit, desigur, măgulitor. Dumneavoastră, slavă Domnului, trăiți, chiar dacă aveți o idee sau o credință, pe cînd Marin și Moța, care n-au sucombat de indigestie sau scarlatină, au murit precis pentru aceste două lucruri, o idee și o credință.

...

            Moța și Vasile Marin nici n-au fost măcar niște oameni de rînd, pentru ca filozofia de pe sofale să le găsească lamentabila scuză a sacrificiului de sine într-un fanatism primitiv și necontrolat. Intelectuali de cea mai fină rasă, ei au dat o dezmințire violentă acestui viciu de cinică putrezire care caracterizează curent pe cărturarii adaptați societăților moleșite și puhave prin toate mădularele și fibrele fizice și sufletești, și moartea lor voluntară, căutată cu simplicitate, în marginile unei discipline aspre, a făcut într-un văzduh de pîclă orgoliile să se umilească. Aproape devine indiferent să se precizeze sensul politic al unui supraom.

(articolul Domnului M.R., în Bilete de papagal, vol. III, nr. 9 [486], 1937, p. 179, semnat A.)

           

Baroane! (publicat, sub genericul Bilete de papagal, în Informația zilei, București, la 30 septembrie 1943 – la vreo jumătate de an după lămurirea lucrurilor la Stalingrad, D.P.), unul dintre puținele pamflete argheziene de care mai era voie să se pomenească după 1944, avea să marcheze o cotitură de 180 de grade în simpatiile politice ale autorului. Atacul furibund la adresa lui von Killinger, ambasadorul nazist la București, dar și a țării pe care o reprezenta el, i-a adus autorului binecunoscuta încarcerare în lagărul pentru deținuți politici de la Târgu Jiu – și n-a fost suficient, după război, pentru a i se face uitate păcatele de dinainte.

            Totuși, curios pentru cine cunoaște „intransigența partinic㔠a conducerii comuniste de după aceea, faimosul articol al lui Sorin Toma, din 1948, care a marcat punerea oficială la index a lui Arghezi, îi reproșa numai „delicte” estetice și indirect politice. La urma urmei, poetul se putea aștepta la mult mai rău, dacă ne gândim la soarta altora cu vini mai mărunte din punctul de vedere al regimului...

            Toate la un loc au constituit, ulterior, motive de teamă pentru autor – și explicații ale „colaboraționismului” cu regimul comunist, care i se impută astăzi.

            În prezent, primele volume ale ediției (demarate în 1962!) constituie rarități bibliofile. Seria, câtă a apărut până azi, poate fi cumpărată pe piața liberă cu un milion de lei (cca 110 dolari SUA) și nu mai e, de mult, la îndemâna liceenilor și studenților, cărora le-ar fi atât de necesar㠖 căci cuprinde, mai ales în ultimele ei volume, și lucruri care nu se învață, în ruptul capului, la școală.  

 

PRIVIREA nr. 136, 26.08.1998, pag. 48

 

Dup㠄privatizarea” sa survenită la scurt timp după apariția articolului de mai sus (și care părea mai curând o desființare, pentru că nu s-a mai auzit nimic de ea vreo câțiva ani buni), editura Minerva a reapărut. Cu ce? Cu literatură Science Fiction, conform ziarului România liberă. 1 E bun și SF-ul din secolul XIX la ceva, chiar dacă e nevandabil: la scrierea istoriei literaturii române din secolul XX.

                                                                                      (D.P.)1 România liberă, 27 decembrie 2004:

 

SERIE EDITORIALĂ PRIVIND LITERATURA DE ANTICIPAȚIE

 

Editura Minerva a lansat volumele: „Scurtă discuție cu o mumie” de Edgar Allan Poe și „Straniul caz al doctorului Jekyll și al domnului Hyde” de Robert Louis Stevenson – prefațate de Ion Hobana – în uvertura unei serii de literatură științifico-fantastică. Acești autori se încadreaz㠄clasicilor” cunoscuți ai genului – precum Jonathan Swift („Călătoriile lui Gulliver”), Jules Verne, Hugo Gersbach (editor al primelor reviste specializate în acest domeniu literar), Herman Melville („Moby Dick”), Marcel Schwob („Omul dublu”) etc. –, care au încântat multe generații de cititori de toate vârstele și care vor fi prezenți în această serie editorială. E de dorit ca și „modernii” – precum Ray Bradbury („Cronici marțiene”) ș.a. – să-și găsească loc în seria anunțată. Pe parcurs nu ar fi inutile nici traducerea și publicarea monumentalei „Encyclopédie de l'utopie, des voyages extraordinaires et de la science-fiction” de Pierre Versins.

 

                                                                                                                                                                        Cristian Mihail